Back

Dit gedeelte van de website is gewijd aan het delen van informatie over de verschillende soorten egels en tenrecs. Het bevat informatie over hun natuurlijke habitat, klimaat, flora en fauna die in hun natuurlijke habitat leven en alle belangrijke informatie over de soort die geen verband houdt met het houden ervan als huisdier. Verzorgingsinformatie over egels en tenrecs als huisdier vindt u in de verschillende online cursussen die wij op onze website aanbieden.

Egels

Egels zijn kleine zoogdieren met stekels die voorkomen op de continenten Europa, Azië en Afrika. Egels behoren tot de familie ‘Erineceidae’ en tot de onderfamilie ‘Erinaceinae’. In die onderfamilie bevinden zich vijf geslachten die in totaal 19 soorten bevatten. Hieronder staan alle soorten.

Atelerix albiventris

Noord Afrikaanse egel

Atelerix algirus

Atelerix frontalis

Atelerix sclateri

Erinaceus amurensis

Erinaceus concolor

Erinaceus europaeus

Erinaceus roumanicus

Hemiechinus auritus

Hemiechinus collaris

Paraechinus aethiopicus

Paraechinus hypomelas

Paraechinus micropus

Paraechinus nudiventris

Haaregels

Haaregels zijn nauw verwant aan egels: ze behoren allebei tot dezelfde egelfamilie ‘Erinaceidae’, maar haaregels behoren tot de onderfamilie ‘Galericinae’. In die onderfamilie bevinden zich zes geslachten die in totaal vijftien soorten bevatten. Hieronder staan alle soorten.

Echinosorex gymnura

Tenreks

Tenreks zijn kleine zoogdieren uit de familie ‘Tenrecidae’. Hoewel ze erg op sommige soorten egels en haaregel kunnen lijken, hebben ze geen verband met elkaar. Door een vorm van ‘convergente evolutie’ kunnen deze dieren op elkaar lijken en in gevangenschap vergelijkbare leefgebieden en behoeften hebben. De familie kent drie onderfamilies. Hieronder staan alle soorten, totaal 30.

Microgale brevicaudata

Microgale drouhardi

Kleinste spitsmuistenrek

Microgale pusilla

Kleine egeltenrek

Echinops telfairi

Hooglandse gestreepte tenrek

Hemicentetes nigriceps

Laaglandse gestreepte tenrek

Hemicentetes semispinosus

Grote egeltenrek

Setifer setosus

Gewone tenrek

Tenrec ecaudatus

×